Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

-
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022

20230117 - VCI _ BCTC Q4.2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2022

20221020 - VCI - BCTC Q3 2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2022: VCI-BCTC BAN NIEN 2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2022

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2022:  20220720-VCI-BCTC-Q2.2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2022

20220420-VCI-BCTC Q1.2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

VCI_BCTC NAM 2021.pdf Powered by Froala Editor