THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

VCSC thông báo lưu ký chứng khoán tại các thành viên lưu ký

23-06-2017

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng xem văn bản đính kèm:

News Thumbnail

VCSC thông báo về việc đã đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Việt Nam

23-06-2017

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng xem văn bản đính kèm:

News Thumbnail

Thông báo Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký tập trung chứng khoán

12-06-2017

Để hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (“HOSE”), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung cổ phần như sau:

News Thumbnail

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN