Trung tâm phân tích
Quay lại

Wake up Việt Nam: Thứ hai, 18/02/2013

Trong khi Việt Nam nghỉ Tết thì các nước khác (trừ Trung Quốc) vẫn làm việc bận rộn. Ngoài Ấn Độ, thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm. Ba thị trường cạnh tranh gần nhất với Việt Nam về thu hút đầu tư (Thái Lan, Indonesia và Philippines) đã tăng 12,6%.