Trung tâm phân tích
Quay lại

VTP - Lợi nhuận bị ảnh hưởng do thiếu nguồn cung hàng và chi phí nhiên liệu cao - Báo cáo KQKD

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 11 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 200 tỷ đồng (-7% YoY). Lợi nhuận giảm chủ yếu do (1) số lượng các sản phẩm thương mại điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc giảm mạnh do chính sách zero-COVID nghiêm ngặt của quốc gia này và (2) chi phí nhiên liệu tăng cao. 

Doanh thu quý 2/2022 của VTP đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 97 tỷ đồng (-9% YoY) – giảm nhẹ từ mức lợi nhuận ròng 103 tỷ đồng trong quý 1/2022. 

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 48% và 58% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ của VTP thấp hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.  

Powered by Froala Editor