Trung tâm phân tích
Quay lại

VNM - Kế hoạch tăng trưởng một chữ số trong giai đoạn 2022-2026 - Báo cáo ĐHCĐ

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) vào ngày 26/4. Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau.

Powered by Froala Editor