Trung tâm phân tích
Quay lại

VNM - Doanh thu đi ngang; chi phí bán hàng tăng ảnh hưởng lợi nhuận - Báo cáo KQKD

- CTCP Sữa Việt Nam (VNM) báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 28,8 nghìn tỷ đồng (-0,3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (-20% YoY), lần lượt hoàn thanh 45% và 43% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong quý 2/2022, doanh thu VNM đạt 14,9 nghìn tỷ đồng (-5% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (-27% YoY).


- Do tác động từ lạm phát, chúng tôi cho rằng lượng tiêu thụ FMCG của Việt Nam đạt mức thấp do tăng trưởng giá trị giảm từ +2% YoY trong quý 1/2022 xuống -2% YoY trong 5 tháng đầu năm 2022, theo AC Nielsen. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của VNM cũng cho thấy doanh thu bán hàng trong nước thấp trong khi biên lợi nhuận gộp đang bị ảnh hưởng chi phí đầu vào tăng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng làm giảm tăng trưởng lợi nhuận. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.


- Dựa trên ước tính của chúng tôi từ báo cáo tài chính công ty mẹ (báo cáo riêng) của VNM, doanh thu mảng sữa trong nước của VNM từ MCM (Sữa Mộc Châu - công ty con gián tiếp của VNM) giảm 2% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022 so với mức tăng 4% YoY trong quý 1/2022. Chúng tôi tin rằng mức tăng trưởng này được hỗ trợ đáng kể bởi giá bán cao hơn khi VNM thực hiện 2 đợt tăng giá (một đợt vào tháng 03/2022 và một đợt khác vào tháng 05/2022) với mức tăng giá bình quân lũy kế khoảng 5% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022, theo ban lãnh đạo. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng kênh bán hàng truyền thống - kênh phân phối chính của VNM – diễn biến kém tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022 do kênh bán hàng hiện đại tăng 30% YoY trong quý 1/2022 và 6% YoY trong quý 2/2022.


Powered by Froala Editor