Trung tâm phân tích
Quay lại

VJC - Mảng vận tải trong nước dẫn dắt đà phục hồi - Báo cáo KQKD

CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 16 nghìn tỷ đồng (+2,1 lần YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh đạt 425 tỷ đồng (+3,4 lần YoY), lần lượt hoàn thành 45% và 24% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. 

Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022 được hỗ trợ bởi KQKD quý 2/2022 tích cực với doanh thu đạt 12 nghìn tỷ đồng (+3,3 lần YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 180 tỷ đồng (+31,3 lần YoY). Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi cho VJC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Trong Q2 năm 2022, lợi nhuận từ HĐKD của công ty mẹ VJC (chủ yếu đại diện cho mảng vận tải của hãng hàng không) đạt 680 tỷ đồng so với khoản lỗ 1,7 tỷ đồng trong Q2 năm 2021. Chúng tôi chủ yếu cho rằng lợi nhuận từ HĐKD đạt mức dương nhờ hoạt động tích cực của thị trường hàng không trong nước tại Việt Nam; cùng với sức tăng giá tốt hơn kỳ vọng của hãng hàng không. 

Powered by Froala Editor