Trung tâm phân tích
Quay lại

VJC - Chuẩn bị phục hồi hậu COVID-19 - Báo cáo ĐHCĐ

CTCP Hàng không Vietjet (VJC) đã tổ chức ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến vào ngày 28/05. Cuộc họp tập trung vào triển vọng kinh doanh năm 2022 của công ty và các kế hoạch phục hồi sau dịch COVID-19.

Powered by Froala Editor