Trung tâm phân tích
Quay lại

VIC – NẮM GIỮ - Nhà đầu tư tiên phong của ngành bất động sản Việt Nam – Báo cáo lần đầu

Chúng tôi đưa ra báo cáo lần đầu cho VinGroup sau khi sáp nhập với Vinpearl với khuyến nghị NẮM GIỮ dựa trên giá mục tiêu là 85.000 đồng (TL tăng 7%) tính theo phương pháp giá trị tài sản ròng. Tương ứng với giá mục tiêu của chúng tôi, PER năm 2012 sẽ là 9,7 lần với EPS là 8.190 đồng/cổ phiếu và P/B là 3,8 lần, thấp hơn nhiều so với PER và P/B 12 tháng qua lần lượt là 29,7 lần và 6,0 lần nhờ việc ghi nhận một loạt dự án sắp tới.