Trung tâm phân tích
Quay lại

VIC - BÁN - Tăng giá mục tiêu; khuyến nghị BÁN - Cập nhật

Chúng tôi đã gặp gỡ ban lãnh đạo tập đoàn Vincom trong 2 ngày 29/11 và 1/12/2010, đồng thời đến thăm các dự án mà công ty đang triển khai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.