Trung tâm phân tích
Quay lại

VHC [KHẢ QUAN +17,9%] - Lợi nhuận giảm vào năm 2023 do các biến động kinh tế - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN khi chúng tôi kỳ vọng động lực cung-cầu thuận lợi cho CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đến giữa năm 2023 sẽ bị triệt tiêu bởi doanh số bán hàng thấp hơn trong năm 2023 do dự báo tăng trưởng chi tiêu cho dịch vụ thực phẩm toàn cầu đi ngang, theo các Hiệp hội các nhà Sản xuất dịch vụ thực phẩm quốc tế (IFMA).
- Chúng tôi điều chỉnh giảm 36% khi giảm 18% LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025, chủ yếu do điều chỉnh giảm dự báo sản lượng trong giai đoạn 2023/2024. Chúng tôi cũng giảm 15% hệ số EV/EBITDA mục tiêu trong tất cả các mảng kinh doanh để phản ánh mức tăng 100 điểm cơ bản trong chi phí vốn chủ sở hữu trong dự báo của chúng tôi. Ngoài việc cập nhất mô hình định giá mục tiêu từ giữa năm 2023 đến cuối năm 2023, chúng tôi áp dụng chiết khấu định giá 10% khi VHC nắm giữ đáng kể và dự phòng cho các khoản đầu tư vốn. 

Powered by Froala Editor