Trung tâm phân tích
Quay lại

SZC [KHẢ QUAN +10,1%] - Dự án khu dân cư hỗ trợ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) và nâng giá mục tiêu thêm 23% lên 64.500 đồng/CP.

Powered by Froala Editor