Trung tâm phân tích
Quay lại

SBC - NẮM GIỮ - Cập nhật

SBC là cổ phiếu thuộc nhóm penny có kết quả định giá hấp dẫn trong ngắn hạn với P/E 2010 đạt 5,2x, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10x của ngành.