Trung tâm phân tích
Quay lại

PVT - Sự đóng góp của các tàu chở dầu mới dẫn dắt lợi nhuận quý 1, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng lần lượt 17,8% YoY và 16,5% YoY nhờ 1) đóng góp từ các tàu chở dầu mới mua trong 6 tháng cuối năm 2021 và 2) nhu cầu vận tải phục hồi. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo chỉ tăng 11,8% YoY do không có lợi nhuận bất thường từ việc thanh lý tàu chở dầu trong quý 1/2022. 


Powered by Froala Editor