Trung tâm phân tích
Quay lại

PHR [MUA +28,8%] - Tiềm năng giá trị quỹ đất cao từ chuyển đổi đất cao su - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) dù đã giảm 4,4% giá mục tiêu xuống 82.600 đồng/cổ phiếu. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do tỷ lệ WACC cao hơn 0,5 điểm % (do chúng tôi tăng giả định lãi suất phi rủi ro) và điều chỉnh lại dự báo mở bán đất KCN cho dự án KCN Tân Lập I (200 ha) từ 2023 sang 2024, do quá trình phê duyệt chậm hơn dự kiến. Sau điều chỉnh thời gian bán đất cho KCN Tân Lập I, chúng tôi giảm 18% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2023 và nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026 thêm 4,4%. 

- Trong năm 2022, chúng tôi giảm 11% dự báo doanh thu còn 1,8 nghìn tỷ đồng (-7,5% YoY) và giảm 2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS còn 987 tỷ đồng (+107% YoY) chủ yếu do dự báo thấp hơn của chúng tôi đối với mảng cao su và gỗ. Dự báo lợi nhuận năm 2022 của chúng tôi chủ yếu dựa trên dự báo thu nhập từ bồi thường của chúng tôi là 691 tỷ đồng từ việc chuyển đổi đất cao su sang Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) III trong năm.

Powered by Froala Editor