Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Xuất hiện tín hiệu đảo chiều ở hầu hết các mã cổ phiếu

Hai chỉ số xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Harami và chỉ số HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer, đây là những mẫu hình cảnh báo đảo chiều ngắn hạn có xác suất cao. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định cho thấy áp lực bán tháo đã suy yếu và lực cầu bắt đáy đã cải thiện tích cực hơn.