Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Xu hướng ngắn hạn TĂNG, trung hạn chuẩn bị tăng bậc

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Chỉ số VNIndex đã có lúc chạm ngưỡng 432,46 hôm nay, tuy nhiên đã đóng cửa tại mức 424,47, giảm 3,91 điểm (0,91%). Phiên đóng cửa hôm nay đã hoàn toàn thay đổi bức tranh thị trường. Điển hình như DPM và HAG đã giảm 3,5% trong 15 phút ATC. Sàn Hà Nội hôm nay đã kiểm tra ngưỡng 73,65, sau đó đã đóng cửa tại mức 72,19, giảm 0,74 điểm (0,1%).