Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI tiến gần đường chỉ báo xu hướng tăng năm 2003 tại vùng 330.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 1% xuống 352,68. Đà giảm bị kéo rộng thêm do chỉ số đã trượt khỏi ngưỡng hỗ trợ mạnh 360 trong thứ Sáu tuần trước. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG vì kế từ khi chúng tôi thay đổi bậc dự báo sang mức này vẫn chưa hết ngày T+3. Chúng tôi sẽ quan sát diễn biến thị trường trong ngày mai để quyết định việc hạ bậc chỉ số trở lại. Ngưỡng MUA ngắn hạn là 365,75. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo là 349,70 và ngưỡng hỗ trợ trung hạn quan