Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI: tăng bậc ngắn hạn / HPG: nỗ lực tạo đáy, chú ý mức 16.600.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex đóng cửa tăng 0,2% lên 348,1. Chúng tôi nâng bậc ngắn hạn lên TĂNG nhưng giữ nguyên bậc dự báo trung hạn vì chúng tôi đang chờ chỉ số vượt trên mức 349,5 cao nhất hôm thứ Tư. Chúng tôi vẫn tin rằng ngưỡng 330 sẽ mức thấp nhất, ít nhất là trong quý 1 và lực mua dự kiến tăng sau kỳ nghỉ Tết. Chúng tôi vẫn đang chờ nâng bậc dự báo trung hạn lên TĂNG. Tuy nhiên, đây chỉ là những giả định dựa trên phân tích kỹ thuật của chúng tôi. Chỉ số HNIndex giảm 0,13