Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI: Nâng bậc dự báo ngắn hạn lên ÍT BIẾN ĐỘNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI tiếp nối đà tăng hôm trước khi đóng cửa tăng 1,8% lên 388,57, cho thấy mô hình Đám mây bao phủ tăng đã xuất hiện. Ngoài ra, đường xung lượng ngắn hạn cũng tiếp tục tăng. Chúng tôi đang chờ chỉ số đóng cửa trên 392,15 để khẳng định xu hướng tăng ngắn hạn đã bắt đầu. HNX đóng cửa tăng 0,6% lên 62,1. Dự báo xu hướng ngắn hạn hiện vẫn ở mức GIẢM. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nâng bậc lên ÍT BIẾN ĐỘNG nếu chỉ số có thể duy trì quanh mức hiện tại. HNX cần đóng cửa