Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI & HNX: Giữ nguyên xu hướng GIẢM. Chú ý mốc 399 & 65,38

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số vẫn đang được dự báo GIẢM trong ngắn hạn. Chỉ báo xu hướng và xung lượng đang cho thấy tín hiệu tiêu cực. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 399 và 65,38. Chỉ khi cả hai chỉ số đóng cửa trên mức 420,89 và 69,15 mới có thể xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn. KLS và PGS vẫn nằm trong danh sách khuyến nghị do chưa chạm ngưỡng cắt lỗ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý những ngưỡng này.