Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu cảnh báo đáy ngắn hạn vẫn được duy trì

Lực mua suy yếu đã khiến thị trường giảm điểm cùng với thanh khoản suy giảm trên cả hai sàn, trong đó chỉ số VN-Index giảm 3.38% và chỉ số HNX-Index giảm 4.44%. Theo biểu đồ kỹ thuật, hầu hết cả hai chỉ số hình thành cây nến đen và có xu hướng đi ngang so với phiên giao dịch cuối tuần trước, mặc dù chỉ số VN-Index giảm điểm nhưng tín hiệu cảnh báo đáy ngắn hạn trong phiên cuối tuần trước vẫn được duy trì.