Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Tích lũy trong chu kỳ mua ngắn hạn, hãy KIÊN TRÌ

Chỉ số VNI mất 0,93% hay 4,04 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 431,44. Việc tích lũy diễn ra hôm nay song song với khối lượng thấp, đồng nghĩa với tín hiệu mua và cho thấy các nhà đầu tư không muốn bán vì tin rằng đáy ngắn hạn 430 ổn định. Mô hình ngắn hạn của chúng tôi vẫn hướng về một thị trường đi lên, ngắn hạn với ngưỡng kháng cự tiếp theo là 460. Theo đó, nếu thị trường sẽ phá ngưỡng 423 đánh giá ngắn hạn sẽ là TRUNG LẬP.