Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thử thách vùng hỗ trợ trong phiên ngày mai

Hai chỉ số có phiên giảm dần đều trong phiên hôm nay, lực bán tăng mạnh dần khiến chỉ số HNX-Index xuyên thủng mức 60.0 và chỉ số HNX-Index về gần mức 480. Tuy nhiên, lực cầu đỡ giá vẫn hoạt động tích cực tại các mức hỗ trợ của đường SMA20 và hai chỉ số chưa thể xuyên thủng được vùng giá này mặc dù lực bán tăng mạnh. Khối lượng tăng nhẹ và cắt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất.