Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường sẽ lấy lại đà giảm vào phiên cuối tuần

Thị trường hồi phục nhẹ, hai chỉ số giao dịch dưới đường SMA20, đặc biệt lực bán khá mạnh tập trung tại mức kháng cự của đường trung bình này. Nhìn chung, lực cầu tỏ ra suy yếu rõ rệt mặc dù lực bán suy yếu. Khối lượng giao dịch ở mức thấp trong phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đây là tín hiệu rất tiêu cực cho thấy hai chỉ số vẫn đang giao dịch trong xu hướng giảm ngắn hạn.