Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường giảm điểm mạnh – Tín hiệu kỹ thuật bị nhiễu

Ảnh hưởng thông tin tiêu cực, thị trường giảm điểm mạnh với mức giảm thấp nhất chưa từng có trong lịch sử, trong đó chỉ số VN-Index giảm 4.57% và chỉ số HNX-Index giảm 5.24%. Khối lượng tăng mạnh trên cả hai sàn, nhưng hầu hết các mã đều dư bán sàn với lượng lớn.