Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường đi ngang trong biên độ hẹp. Xu hướng sắp tới?

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Chỉ số VNI hôm nay giảm 0,47% hay 1,93 điểm đóng cửa tại ngưỡng 412,55 điểm trong khi chỉ số HNX giảm 0,71% hay 0,49 điểm đóng cửa tại ngưỡng 68,7 điểm. Cả hai chỉ số dao động theo biên độ hẹp trong 5 phiên vừa qua. Đánh giá ngắn hạn vẫn là TRUNG LẬP.