Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong phiên ngày mai trước khi hình thành xu hướng tăng

Thị trường phục hồi nhẹ về cuối phiên và có biến động hẹp cùng với thanh khoản suy giảm, mức đóng cửa của cả hai chỉ số gần giá mở cửa, đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo nhịp điều chỉnh của xu hướng tăng mạnh trước đó có thể sẽ kết thúc trong những phiên tới. Đặc biệt, chỉ số HNX-Index đã phục hồi nhẹ sau khi đã chạm mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng ngắn hạn.