Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể tạo điểm cân bằng tại mức hỗ trợ

Hai chỉ số tiếp tục giảm mạnh và hướng về các vùng hỗ trợ ngắn hạn 495 của chỉ số VN-Index và 63.0 – 63.5 của chỉ số HNX-Index. Khối lượng giảm và giao dịch dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán tháo suy yếu, nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để hãm đà giảm.