Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường chưa thể dừng rơi

Thị trường tiếp tục giảm mạnh trên hai sàn và nhịp hồi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn cho thấy lực cầu tỏ ra suy yếu rõ rệt, trong khi đó lực bán vẫn còn rất lớn ở các vùng giá cao. Chỉ số VN-Index xuyên thủng đường SMA20 và chỉ số HNX-Index giảm về vùng sideways 60.5. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ cho thấy hiện tượng “dò đáy” vẫn còn rất yếu.