Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Quan sát phiên “Retest” ngày mai

Thị trường lấy lại nhịp tăng điểm trong phiên tăng biên độ, chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình Hammer và có xu hương đi ngang so với phiên hôm qua, còn chỉ số HNX-Index vượt lên trên đường EMA200 với khối lượng tăng mạnh.