Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Phiên 17/10/2013: Thị trường có thể biến động mạnh

Hai chỉ số tăng điểm và quay trở lại gần vùng đỉnh cũ ngắn hạn trước đó, điểm tích cực nhất là hai chỉ số vượt đường Downtrend trung hạn được nối từ đỉnh trong tháng 06/2013. Khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường và đánh dấu phiên bứt phá tích cực.