Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Nhịp hồi không bền vững

Hai chỉ số có thêm một phiên xác nhận nhịp hồi như dự báo của chúng tôi và đều xuất hiện mẫu hình giá Morning Star, nhưng khối lượng giao dịch ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra rất thận trọng và lực mua chưa thực sự quá hưng phấn. Mức tăng điểm mạnh của hai chỉ số chủ yếu là do tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.