Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Nhịp hồi kết thúc và hai chỉ số có thể quay lại đà giảm

Hai chỉ số giảm nhẹ khi tiến về gần các vùng kháng cự ngắn của nhịp hồi cho thấy nổ lực tăng điểm trong hai phiên vừa qua đã suy yếu, đặc biệt chỉ số HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Tops cảnh báo nhịp hồi có thể đã kết thúc. Đặc điểm chúng tôi nhận thấy là khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư tỏ ra thận trọng cho thấy chỉ số VN-Index rất có thể quay trở lại vùng đáy cũ 466 điểm trong tuần tới.