Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Nhịp giảm mạnh có thể sẽ tiếp tục

Thị trường tiếp tục giảm mạnh với khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước cho thấy áp lực bán tăng mạnh hơn và tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu bi quan hơn so với các phiên trước đó. Hai chỉ số tiếp tục giao dịch dưới đường SMA20. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh và xuyên thủng các mức hỗ trợ có ý nghĩa như VNM, BVH, MSN.