Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Nhà đầu tư nên hạn chế rủi ro trong ngắn hạn

Thị trường giảm điểm trên hai sàn và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp hai chỉ số chỉ giảm điểm nhẹ, nhưng chỉ báo độ rộng thị trường rất tiêu cực cho thấy sắc đỏ xuất hiện ở hầu hết các mã cổ phiếu trên hai sàn. Chỉ số VN-Index giảm về gần vùng hỗ trợ của đường SMA50, còn chỉ số HNX-Index giảm về vùng hỗ trợ 63.5 và có tín hiệu xuyên thủng đường SMA20.