Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - MUA: VND – ngắn hạn & MSN – trung hạn

VNI đóng cửa tại 476,32, giảm 1,6% hay 7,52 điểm. MSN đóng góp 2,2 điểm và VIC đóng góp 0,94 điểm cho chỉ số, trong khi STB lấy đi 0,46 điểm của thị trường. Dự báo xu hướng kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực. Với tín hiệu mua mới vừa xuất hiện trên cổ phiếu VIC và MSN, chỉ số đang trên đà vượt mức cao nhất 478,87 trong ngày 18/4. Ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là mốc 500.