Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - MUA HPG, giá mục tiêu 24.000

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 0,77% về mức 387,21. Tuy nhiên, dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là TĂNG. Ngưỡng cắt lỗ hiện nay là 381,74. Các ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là 396, 400 và 407. HNX giảm 0,43%, đóng cửa ở mức 62,51. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn TĂNG nếu duy trì trên mức 60,83. Các ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là 64,19, 65,38 và 67,72. Ngưỡng hỗ trợ mạnh là 61,73. Thị trường đã mất đà trong 2 ngày qua. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực trong ngắn hạn nế