Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Lực cầu gia tăng – Thị trường sắp tạo đáy?

Theo biểu đồ kỹ thuật, cả hai chỉ số có xu hướng đi ngang so với phiên hôm qua, trong đó chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top cho thấy lực cầu gia tăng và lực cung cạn dần và thông thường tín hiệu này cũng xuất hiện trong các lần tạo đáy.