Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Lực bắt đáy gia tăng tại hỗ trợ

Thị trường phục hồi nhẹ như chúng tôi đã dự báo cùng với thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao. Hai chỉ số xuất hiện mẫu hình nến Spinning Tops và giảm dịch trên mức hỗ trợ của đường trung bình SMA20, đặc biệt chỉ số VN-Index giữ được mức hỗ trợ của khoảng trống tăng giá 469 – 474 cho thấy lực bắt đáy gia tăng mạnh tại hỗ trợ.