Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Kiên nhẫn đợi điểm mua trong 2 – 3 phiên tới

Thị trường tiếp tục giảm điểm trên cả hai sàn, trong đó chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình Spinning Tops cho thấy lực mua và lực bán cân bằng trong phiên hôm nay và chỉ số HNX-Index giảm về lại mức 53.9. Khối lượng trên sàn HSX tăng mạnh, chủ yếu là do hoạt động tái cơ cấu của quỹ ETF. Nhưng nhìn chung, lực bán đã gia tăng ở nhóm cổ phiếu Bluechips.