Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Khuyến nghị MUA trung hạn: DIG, giá mục tiêu: 12.000.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex đóng cửa tăng 1,06% hay 3,80 điểm lên 362,66. BVH đóng góp 1,4 điểm, MSN 0,69 điểm và VIC 0,52 điểm. Chỉ số đã có 8 ngày tăng điểm liên tiếp. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực và ngưỡng kháng cự ngắn hạn tiếp theo là 375. Mục tiêu Q1/2012 của chúng tôi là mốc 425. Như vậy, dự báo thị trường vẫn tích cực mặc dù có một số phiên điều chỉnh nhỏ trong ngắn hạn. Chúng tôi vẫn khuyến nghị HPG, MSN, FPT trong trung hạn và thêm vào cổ ph