Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Không mua đuổi nhóm cổ phiếu Smallcaps

Thị trường tăng điểm mạnh về cuối phiên, đặc biệt quỹ DB FTSE có đợt giao dịch mạnh trong phiên ATC giúp nhóm cổ phiếu Bluechips lấy lại nhịp hồi cuối phiên. Chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer trong vùng giá 500 – 505, còn chỉ số HNX-Index vẫn giao dịch trong vùng kháng cự 64.2 – 65.0. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu Bluechips.