Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - HNX-Index đối mặt với đường trung bình 100 ngày

Thị trường tăng mạnh, trong đó chỉ số VN-Index tăng vượt trên mức 405 và tiến sát mức 410, còn chỉ số HNX-Index chạm đường trung bình 100 ngày và tiến sát mức 56.5 (đỉnh cũ trong tháng 10/2012). Khối lượng tăng mạnh và đạt mức cao nhất kể từ tháng 06/2012.