Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - HNX-Index có dấu hiệu phục hồi, VN-Index duy trì đà tăng ngắn hạn

Chỉ số VN-Index tăng 0.01% và chỉ số HNX-Index giảm 0.3% với khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm và nằm dưới mức trung bình một tháng. Theo biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN-Index điều chỉnh trên mức 430 và chỉ số HNX-Index đi ngang quanh đường trung bình 20 ngày, trong đó chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn sau khi bứt phá đường Neck line của mẫu hình Head and Shoulder Bottoms và giá mục tiêu là 455 – 460.