Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Hai kịch bản có thể xảy ra

Chịu áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, hai chỉ số giảm điểm mạnh về cuối phiên với khối lượng tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, đây là tín hiệu rủi ro và cảnh báo nhịp điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên tới. Áp lực bán chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu Penny khi có dấu hiệu rủi ro từ dòng cổ phiếu Bluechips.