Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Hạ bậc ngắn hạn VNI & HNX xuống TRUNG LẬP

Chỉ số VNI mất 2,83% hay 12,15 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 416,65. Như vậy, ngưỡng 430 không duy trì được. Chúng tôi đã dự báo thị trường sẽ tăng trở lại từ mốc 430, ngưỡng Fibonacci 38,2%. Đây cũng là lý do chúng tôi nâng bậc ngắn hạn lên TĂNG vào ngày 22/05 và cùng lúc khuyến nghị mua một số cổ phiếu có hệ số beta cao. Với đợt giảm hôm nay, đánh giá ngắn hạn chuyển sang TRUNG LẬP và chúng tôi tập trung vào ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 50% tại mốc 411 hay làm tròn thành 400.