Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Giữ vị thế chờ bán

Hai chỉ số giảm mạnh về cuối phiên với khối lượng tăng đột biến cho thấy áp lực bán gia tăng, đặc biệt dòng cổ phiếu Smallcaps chịu áp lực bán mạnh trên hai sàn. Chỉ số HNX-Index xuất hiện dạng nến Spinning Tops – đây là tín hiệu cảnh báo điều chỉnh trên biểu đồ giá, còn chỉ số VN-Index biến động trong vùng giá 498 – 500. Vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là 495 của chỉ số VN-Index và 63.0 của chỉ số HNX-Index.