Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Giảm mạnh về hỗ trợ - Cổ phiếu ngân hàng không chịu áp lực bán tháo

Thị trường giảm mạnh với áp lực bán tháo gia tăng vào phiên chiều, số lượng mã cổ phiếu giảm sàn gia tăng nhưng không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu là các mã đầu cơ hoặc các mã đã tăng quá mạnh. Cả hai chỉ số giảm mạnh về vùng hỗ trợ của đường trung bình SMA 20. Chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 474 và chỉ số HNX-Index giảm về vùng hỗ trợ 64.0. Khối lượng giao dịch tăng đột biến trên cả hai sàn.