Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Engulfing Bull xuất hiện trên hai chỉ số

Thị trường cải thiện tích cực về dần cuối phiên, đặc biệt là cổ phiếu Penny đã giúp chỉ số HNX-Index tăng gần mức 60.0. Đồ thị giá của hai chỉ số đều xuất hiện mẫu hình nến Engulfing Bull, đây là một trong những dạng mẫu hình cảnh báo đảo chiều sau một giai đoạn giảm, nhưng chúng tôi đánh giá tín hiệu đảo chiều tăng điểm này là rất thấp vì khối lượng giao dịch dưới mức trung bình và đồ thị giá tiến sát vùng kháng cự của nhịp hồi vừa qua.